Pěchotní srub
T-S 27 nad vesnicí

Pěchotní srub T-S 27 nad vesnicí

Popis objektu:
pěchotní srub T-S 27 byl vybudován v I. stupni odolnosti, tzn. nejslabší stěna silná 1m, čelní stěna a strop silné 1,75m. Hlavní výzbrojí mělo být smíšené dvojče vpravo (kasematní kanon proti útoční vozbě vz. 36 ráže 4,7cm spřažený s těžkým kulometem vz. 37 ráže 7,92mm mauser), pomocnou výzbrojí měla být trojice lehkých kulometů vz. 26 pod betonem ve střílnách a po jednom lehkém kulometu vz. 26 v každém ze dvou zvonů. Střílny pro lehké kulomety jsou osazeny bajonetovým uzávěrem, takže je možno lafetu s kulometem nahradit za pozorovací vložku. Dále se v objektu nachází trojice granátových skluzů se stěnovými periskopy. Osádku objektu mělo tvořit 24 mužů. Objekt je vybaven vlastní vrtanou studnou o hloubce 44,93m (v roce 1938 měla vydatnost 0,37l/vt a výška vodního sloupce byla 12m), bohužel dnes je zasypána (naším měřením zjišťěna hloubka 24m po začátek suťi). Objekt měl být vybaven vlastním dieselelektrickým soustrojím o výkonu cca 8kW, vlastními sociálními zařízeními, sklady proviantu, pohonných hmot a hlavně munice.

Objekt měl vydržet v boji bez jakéhokoli vnějšího zásobování 14 dní samostatného provozu, i v případě bojového ohrožení bojovými plyny, zajistil osádce, díky vlastní filtrační technice, přísun čerstvého vzduchu.

9. srpna roku 1938 byla umístěna detašovaná četa strážního praporu VI. (součást 1. praporu pěšího pluku 22 "Argonského", velitel mjr. pěch Karel Hornych) v počtu 1 důstojník a 54 mužů v Malých Svatoňovicích, která měla za úkol střežení stanovišť těžkých opevnění v prostoru Odolov. Dokud nebyl postaven objekt T-S 27 měl být pro střežení prostoru využit lehký objekt č. 55, který měl být obsazen 1-3 muži.

nákres objektu
Nákres poskytl Ladislav Čermák

Historie objektu:
Tento samostatný oboustranný dvoukřídlý pěchotní srub, I. třídy odolnosti byl k výstavbě zadán spolu s dalšími objekty 26. dubna 1938 jako 4./VI. stavební podúsek ŽSV VI Trutnov. Prvním pracovním dnem na podúseku byl 16. květen 1938, lhůta k provedení stavby byla stanovena na 250 dnů. Betonáž tohoto objektu proběhla ve dnech od 8. do 13. srpna 1938. Kubatura betonu činila 1 036 m3. Hlavní výzbroj srubu by po jeho dokončení tvořil protitankový kanón spřažený s těžkým kulometem (zbraň L1) a dvojče těžkých kulometů (zbraň M). Na objektu měly být osazeny dva pancéřové pěchotní zvony. Osádku by po dokončení objektu tvořilo 24 mužů.
Podúsek budovala bratislavská stavební firma Ing. Rudolf Frič. Celková zadávací částka za 9 objektů podúseku činila 11 033 842,95 Kč. Do září 1938 bylo vybetonováno pět objektů podúseku, další čtyři byly rozestavěny (výkopy).
Během okupace došlo na objektu T - S 27 k vytržení obou střílen hlavních zbraní. K dalším větším škodám na hrubě dokončené stavbě nedošlo. Od roku 2000 je objekt vyčištěn a postupně rekonstruován. Od jara 2003 je zpřístupněn veřejnosti.

historický pohled
Fotografie T-S 27 z roku 1939 - pochází z archivu dobových fotografií serveru Bunkry.cz

Rekonstrukce pěchotního srubu T-S 27 nad vesnicí

Nejprve trocha historie o posádce objektu

První práce na rekonstrukci tohoto pěchotního srubu začaly v roce 1998. Byl vybourán zazděný vstup, osazeny poválečné mřížové dveře a probíhalo vyklízení vnitřních prostor. V této době se na rekonstrukci podíleli dva nadšenci.

Začátkem roku 1999 jsem na tomto objektu zůstal sám. Podařilo se provést pouze drobné práce. Tento rok byl ve znamení stagnace veškerých prací. V této době jsem byl také na základní vojenské službě což se projevilo nedostatkem času a peněz. Opravdu špatný rok z pohledu rekonstrukce objektu. V tomto období jsem vážně uvažoval o opustění objektu - tento byl pouze nepřístupný ostatním zájemcům o ČS opevnění a nic se zde nedělo. Koncem tohoto roku však došlo ke zlomu. Podařilo se mi spojit síly s dalším nadšencem, počet členů posádky tak stoupl na neuvěřitelný dvojnásobek! Od roku 2000 tedy začalo být na našem objektu poněkud veseleji. Pravděpodobně nejviditelnějším krokem bylo osazeni makety střílny pro protitankový kanón.

Počátkem roku 2002 jsme se opět rozrostli o jednoho člena posádky a v současné době jsme již čtyři. Rekonstrukce celého objektu tedy bude pokračovat ještě intenzivněji.

Budoucnost našeho objektu tedy vidíme v růžových barvách a to jak z našeho pohledu tak i z pohledu zájemců o historii, tedy Vás.


ROK 2017

Během roku 2017 jsme se věnovali úpravám expozic a pro samotný objekt činností mu prospěšnou, protože jsme zaizolovali část stropní desky, abychom zabránili provlhání objektu. Dále bylo instalováno nové vytápění do ubikace mužstva, pomocí kterého chceme alespoň částečně vysoušet objekt.


ROK 2016

V roce 2016, byla na začátku srpna rekonstruována lávka do objektu, kdy byla stará prkna nahrazena ocelovými rošty. Dále bylo započeto na pracích s přestavbou expozic, kdy se nám podařilo získat darem vytríny, které sloužily řadu let na poliklinice v Úpici, tyto bylo třeba natřít novým nátěrem, a připevnit na svá nová místa uvnitř srubu.


ROK 2015

V tomto roce bylo postupně dokončováno potrubí od hlavních nádrží nad schodištěm až do umývárky k nádrži spotřební. Podařilo se nám taktéž sehnat několik sudů s asfaltem, takže se práce přestěhovali na střechu, kde bylo potřeba zlikvidovat mech a vyspravit poškozenou betonovou omítku. Hlavní asfalterských prací se zhostil Vilda s Davem, kteří si vybrali jeden rozpálený srpnový den a stihli zaasfaltovat prostor pravého náběhu na zvon a střechu nad pravou střeleckou místností. Během zářijové otvíračky jsme díky pochodu po opevnění, celý den jen provázeli cca 400 navštěvníků, to byla zatím největší zatěžkávací zkouška. Letos byl vyměněn starý dosluhují dekl na L1 novým bytelnějším. Se sychravým počasím jsme podnikli ještě pár návštěv objektu, při kterých nás trápila kamna v naší ubikaci, kde se nám korozí stále ucpával komín.


ROK 2014

Během roku 2014 si vzal Vilda za svůj úkol, vytvoření spotřební nádrže. Avšak stihlo se toho vícero, zvenku dostal objekt mříže na výdechy vzduchotechniky, osazené i speciálními šrouby. Dalším úkolem byl každoroční úklid kolem objektu. A konečně 11. října byla dovezena nová spotřební nádrž, ke které je postupně dokončováno veškeré potrubí.


ROK 2013

V roce 2013 jsme se věnovali umývárkám, kde jsme museli vysekat do podlahy odpad od žlabu, dále byla vybetonována část podlahy pod žlabem a osazen žlab včetně vodovodního rozvodu s vedením k spotřební nádrži.


ROK 2012

Rok 2012 nepřinesl žádná velká rekonstrukční díla


ROK 2011

Rok 2011 nepřinesl žádná velká rekonstrukční díla, byla pouze dokončena elektroinstalace v levé zvonové šachtě a opravena elektroinstalace v místnosti zemní telegrafie. Na objektu T-S 28 jsme úspěšně odkryli revizní šachtu, kvůli zjištění zda-li neskrývá nějaká překvapení, ta se behužel nekonala.


ROK 2010

V roce 2010 jsme na začátek sezony nainstalovali exposici řopíkového vybavení do levého křídla, kde je brněnská lafeta vz. 37, ventilátor a periskopová vložka. Jelikož nám původní dřevěná lávka přestávala sloužit, tak jsme v říjnu tohoto roku vybudovali novou, bytelnější lávku do objektu.


ROK 2009

Rok 2009 započal velkými přípravami na velkou otvíračku, kdy bylo opětovně natřeno oplechování jednotným nátěrem, dále byla opět přeuspořádána expozice, došlo k obnovení pytlů na pravém palpostu, vyklizena od listí a větví byla stropní deska. Více prací jsme nestihli, ale místo toho jsme pořídili další zajímavé exponáty do expozice a lehce zapracovali na sousedním T-S 28, kde jsme provedli úklid a zbudovali palpost na levé straně a oba palposty dostaly novou střechu. Jako bonus nám před poslední otvíračkou umřely naprosto všechny elektrocentrály, toto jsme však pořešili a na rok 2010 už je nová centrálka přpravena.


ROK 2008

Rok 2008 byl z pohledu rekonstrukčního snažení značně slabší, důvodem byla zaneprázdněnost jednotlivých členů osádky jak v soukromém životě tak i účastí na různých akcích. Ale přesto jsme pár drobných prací na objektu udělali, nejvíce viditelnou byla stavba přístrěšku (palpostu) v levé zvonové šachtě, dále rozšíření expozice do ubikace poddůstojníků, osazení nových dveří do ubikace mužstva. Dokončena byla elektroinstalce v místnosti ubikace poddůstojníků a u velitele. Oplechování stropu v místnosti velitele bylo obroušeno a opatřeno novým nátěrem.


ROK 2007

Na začátku roku 2007 byla dokončena ubikace mužstva, která je již dokončena, včetně nátěrů plechů, vybílení i elektroinstalace. Dále došlo na reorganizování expozice, kdy se do levé střelecké místnosti umístila prvorepubliková armáda, do filtrovny německá a ve strojovně nalezneme dělostrěleckou expozici. Došlo i na přebílení několika místností, jako schodiště a strojovny. Dokončuje se i ubikace poddůstojníků, která již má natřeny plechy. Obroušena a natřena byla i místnost velitele. Zprovozněna elektroinstalace v místnosti zemní telegrafie.


ROK 2006

Během roku 2006, se na objektu začalo výrazně dokončovat různé rozdělané práce. Především byla dohotovena ubykace mužstva, kde byly odrbány a natřeny plechy a nakonec osazeny postele. K tomu všemu se dokončila i část elektroinstalace, dokončena byla již zmíněná ubykace, dále místnost sociálek, především byla finálně zapojena celá levá horní strana objektu, které bylo dlouhou dobu zapojeno pouze improvizovaně. Samozřejmostí bylo i bílení, v místech kde se ještě nezačalo s touto bohulibou činností a také v místech, kde bylo již nevyhovující nabílení. Byl vyčištěn i výkop před objektem od nánosu listí a různého lesního nepořádku.


ROK 2005

V roce 2005 jsme především dokončovali různé stavební práce, osadili jsme futra do místností proviantu a sociálek. Dále jsme provedli izolaci části stropnice objektu.


ROK 2004

V létě byla dokončena příčka u zemní telegrafie i s osazením zárubní do strojovny a zemní telegrafie. Dále byly osazeny zárubně do levé střelecké místnosti.


ROK 2003

V tuto chvíli již máme dokončeny rozvody elektřiny v cca polovině objektu a dokončujeme rekonstrukci pravé střelecké místnosti. Zde připravujeme instalaci první stálé expozice. Dále probíhají práce na dokončení místnosti telefonisty a velitele objektu. Pustili jsme se také do zdění posledních chybějících příček v týlovém patře. Novinkou je demontáž stávajícího diesel agregátu. Tento jsme vyměnili za mnohem hezčí "kousek" a který nyní připravujeme pro osazení na objektu. Dokončujeme i repliku kanonové střílny, která dostává venkovní omítku.


ROK 2002

Koncem léta 2002 se nám poněkud neplánovaně podařilo osadit repliku střílny pro dvojče těžkých kulometů. Vnější část této střílny je již dokončena, ale vnitřek levé střelecké místnosti ještě čeká na rekonstrukci. Hlavním úkolem pro rok 2002 však byla instalace agregátu. V průběhu léta jsme vybetonovali podstavec pro agregát a ten je zde nyní již osazen. Byl dokončen výfuk (ten je dlouhý neuvěřitelných 15 metrů) a probíhají práce na elektrických rozvodech.


ROK 2001

V roce 2001 jsme osadili repliku střílny pro protitankový kanón a začali s rekonstrukcí příček. Další práce se soustředily na zabezpečení objektu proti nezvaným návštěvníkům. Především osazení vstupních dveří a uzavření zvonových šachet.


ROK 1998

V roce 1998 začala rekonstrukce pěchotního srubu T-S 27, podívejte se na unikátní video.

Michal Souček & David Šrůtek