loading...

Vítejte na stránkách
pěchotního srubu T-S 27 "nad vesnicí"

Tento srub je veřejně přístupné muzeum
provozované Klubem Vojenské Historie Brendy

Otevírací doba 2024

Prohlídky každou půl hodinu
vstup POUZE s průvodcem
poslední vstup 30 min před koncem otevírací doby
4. května (sobota) 12:00 - 19:00 hod.
5. května (neděle) 09:00 - 12:00 hod.
15. června (sobota) 12:00 - 19:00 hod.
16. června (neděle) 09:00 - 12:00 hod.
20. července (sobota) 12:00 - 19:00 hod.
21. července (neděle) 09:00 - 12:00 hod.
24. srpna (sobota) 12:00 - 19:00 hod.
25. srpna (neděle) 09:00 - 12:00 hod.
21. září (sobota) 19:00 - 22:00 hod. (světla nad bunkry)
28. září (sobota) 08:30 - 19:00 hod. - Pochod po ČS opevnění

O nás - Klub vojenské historie Brendy z.s.

KVH Brendy z.s. působí od roku 1998 na pěchotních srubech ČS předválečného těžkého opevnění T-S 27, T-S 28 a objektech lehkého opevnění (řopík) F2/230/A-140, F2/229/A-160, F2/228/A-120, F3/52/A-160 a F3/51/A-180 nacházejících se u vesničky Odolov na hřebeni Jestřebích hor, místně nazývaných "Brendy" (z něm. "brennen" = hořet). V minulosti se tu téměř 400 let těžilo černé uhlí (doly na Odolově, v Radvanicích).
KVH se věnuje vojenské historii se zaměřením na prvorepublikovou armádu a druhou světovou válku, každoročně se účastní vojensko-historických akcí (např. Tankový den v Lešanech, Cihelna, Stárkov, Mladějov), svojí činností se snaží o zlepšení obecného povědomí o historii naší země a její obraně osudného roku 1938, čemuž se převážně věnuje vnitřní expozice našich objektů, kterou je možné shlédnout ve výše uvedené otevírací době, pro skupiny případně dle předchozí domluvy i mimo ní. Pro dětské oddíly je možný mimo otvírací dobu i doprovodný military program dle vzájemné domluvy s možností noclehu v bunkru.

Na objektu T-S 27 jsou instalovány historické expozice pouze v otevíracích dnech. Objekt T-S 28 je v původním stavu staveniště roku 1938. Expozice v řopících je v přípravě.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tankový den - Vojenské technické muzeum v Lešanech

Kde nás najdete

Cesta k našim pěchotním srubům a řopíku je značena ukazateli

1) od vlakového nádraží ve Rtyni v Podkrkonoší "hlavní nádraží" cca 2km po cestě "Osvobození" k památníku padlých v Odolově, pozor užijete si zde celkové převýšení cca 200m,
Viz IDOS vlakové spojení
Viz celková trasa pěšky od nádraží MAPY plánování tras

2) od památníku padlých v Odolově cca 600m cestou do kopce k věznici Odolov (parkoviště),

3) z parkoviště věznice Odolov cca 200m podél oplocení věznice, u lampy veřejného osvětlení cesta do lesa (CHKO - pouze pro pěší), po levé straně cesty se nachází objekt lehkého opevnění - Řopík F3/52/A-160 (možno shlédnout exteriér), dále pokračujte cca 300m do kopce po lesní cestě na Kraví horu (zde po levé straně cesty stojící objekt je T-S 28 "nad pramenem" kde lze shlédnout vnější exteriér), až za dalších cca 300m pro změnu z kopce dorazíte k našemu muzeu - pěchotnímu srubu s označením T-S 27 "nad vesnicí". Vítejte v cíli.

GPS:
X: 56 00 502 | Y: 35 77 714
50° 31' 47.6"N | 16° 5' 39.4"E

NOVINKY

2022
Provedeny betonáže podlah chodby a pravé střelecké místnosti
>
<
2021
Obnova kamuflážního nátěru řopíku. V rámci výměny stožárů vysokého napětí v okolí objektu byly odstraněny náletové dřeviny - objekt je nyní mnohem lépe viditelný.
V okolí T-S 27 proběhlo ve spolupráci s lesní správou vykácení stromů napadených kůrovcem. Objekt je nyní mnohem více fotogenický.
>
<
2020
Oprava přístřešku nad pravým zvonem na T-S 28 a celkový úklid interiéru objektu.Pokus o odvodnění pravého diamantového příkopu - zatím nepříliš úspěšný. Objekt stojí na samém vrcholu kopce a přezto se zde drží voda. K tomu ještě v místě revizní šachny.
>
<
2019
V průběhu roku 2019 byla finálně zavěšena řetězová kočka nad schodiště, použili jsme technologii svorníků a chemické kotvy, takže by ji nemělo nic zastavit. V létě začalo a během podzimní otvíračkyvy bylo dokončeno čištění výkopu pod vchodem do objektu.

Pěchotní srub T-S 27

Popis objektu:

Pěchotní srub T-S 27 "Nad Vesnicí" byl vybudován v I. stupni odolnosti, tzn. nejslabší stěna silná 1m, čelní stěna 1,75m a strop 1,5m silné. Hlavní výzbrojí mělo být smíšené dvojče vpravo (kasematní kanon proti útoční vozbě vz. 36 ráže 4,7cm spřažený s těžkým kulometem vz. 37 ráže 7,92mm mauser), vlevo kulometné dvojče (dva těžké kulomety vz. 37 ráže 7,92mm mauser), pomocnou výzbrojí měla být trojice lehkých kulometů vz. 26 ve střílnách pod betonem a po jednom lehkém kulometu vz. 26 v každém ze dvou zvonů. Střílny pro lehké kulomety jsou osazeny bajonetovým uzávěrem, takže je možno lafetu s kulometem nahradit za pozorovací vložku. Dále se v objektu nachází trojice granátových skluzů se stěnovými periskopy. Osádku objektu mělo tvořit 24 mužů. Objekt je vybaven vlastní vrtanou studnou o hloubce 44,93m (v roce 1938 měla vydatnost 0,37l/vt a výška vodního sloupce byla 12m), bohužel dnes je zasypána (naším měřením zjišťěna hloubka 24m po začátek suťi). Objekt měl být vybaven vlastním dieselelektrickým soustrojím o výkonu cca 8kW, vlastními sociálními zařízeními, sklady proviantu, pohonných hmot a především munice.

Objekt měl vydržet v boji bez jakéhokoli vnějšího zásobování 14 dní samostatného provozu, i v případě bojového ohrožení bojovými plyny, zajistil osádce, díky vlastní filtrační technice, přísun čerstvého vzduchu.

9. srpna roku 1938 byla umístěna detašovaná četa strážního praporu VI. (součást 1. praporu pěšího pluku 22 "Argonského", velitel mjr. pěch Karel Hornych) v počtu 1 důstojník a 54 mužů v Malých Svatoňovicích, která měla za úkol střežení stanovišť těžkých opevnění v prostoru Odolov. Dokud nebyl postaven objekt T-S 27 měl být pro střežení prostoru využit lehký objekt č. 55, který měl být obsazen 1-3 muži.

Nákres bojového patra (nadzemní)

Nákres poskytl Ladislav Čermák

Nákres týlového patra (podzemní)

Nákres poskytl Ladislav Čermák

Historie objektu:

Tento samostatný oboustranný dvoukřídlý pěchotní srub, I. třídy odolnosti byl k výstavbě zadán spolu s dalšími objekty 26. dubna 1938 jako 4./VI. stavební podúsek ŽSV VI Trutnov. Prvním pracovním dnem na podúseku byl 16. květen 1938, lhůta k provedení stavby byla stanovena na 250 dnů. Betonáž tohoto objektu proběhla ve dnech od 8. do 13. srpna 1938. Kubatura betonu činila 1 036 m3.

Podúsek budovala bratislavská stavební firma Ing. Rudolfa Friče. Celková zadávací částka pro 9 objektů podúseku činila 11 033 842,95 Kč. Do září 1938 bylo vybetonováno pět objektů podúseku, další čtyři byly rozestavěny (výkopy). Viz Mapa Opevnění.cz

Během okupace došlo na objektu T - S 27 k vytržení obou střílen hlavních zbraní. K dalším větším škodám na hrubě dokončené stavbě nedošlo. Od roku 2000 je objekt vyčištěn a postupně rekonstruován. Od jara 2003 je zpřístupněn veřejnosti, viz otevírací doba výše.

Fotografie T-S 27 z roku 1939 - pochází z archivu dobových fotografií serveru Bunkry.cz

Pěchotní srub T-S 28

Popis objektu:

Pěchotní srub T-S 28 "Nad Pramenem" byl vybudován v 2. stupni arabské odolnosti, tzn. nejslabší stěna je silná 80cm, čelní stěna 1,75m a strop 1,5m silné. Hlavní výzbrojí vpravo i vlevo mělo být kulometné dvojče (dva těžké kulomety vz. 37 ráže 7,92mm mauser), pomocnou výzbrojí měla být pětice lehkých kulometů vz. 26 ve střílnách pod betonem a jeden lehký kulomet vz. 26 v pravém zvonu. Velikou zajímavostí je umístění dělostřeleckého pozorovaccího zvonu. Pouze 2 objekty v arabské odolnosti měly být osazeny tímto zvonem, avšak pouze tento byl však postaven.

Střílny pro lehké kulomety jsou osazeny bajonetovým uzávěrem, takže je možno lafetu s kulometem nahradit za pozorovací vložku. Dále se v objektu nachází trojice granátových skluzů se stěnovými periskopy. Osádku objektu mělo tvořit 22 mužů, z toho byly 4 dělostřelečtí pozorovatelé. Objekt je vybaven vlastní vrtanou studnou o hloubce 62,25m (v roce 1938 měla vydatnost 0,13l/vt a výška vodního sloupce byla 22,6m), bohužel dnes je částečně zasypána. Objekt měl být vybaven vlastním dieselelektrickým soustrojím , vlastními sociálními zařízeními, sklady proviantu, pohonných hmot a především munice. Speciálním vybavením měla být radiostanice. Ta se umisťovala pouze do objektů s pozorovacím zvonem. Vývod pro anténu můžete nalézt vpravo od vchodu.

Objekt měl vydržet v boji bez jakéhokoli vnějšího zásobování 14 dní samostatného provozu, i v případě bojového ohrožení bojovými plyny, zajistil osádce, díky vlastní filtrační technice, přísun čerstvého vzduchu.

9. srpna roku 1938 byla umístěna detašovaná četa strážního praporu VI. (součást 1. praporu pěšího pluku 22 "Argonského", velitel mjr. pěch Karel Hornych) v počtu 1 důstojník a 54 mužů v Malých Svatoňovicích, která měla za úkol střežení stanovišť těžkých opevnění v prostoru Odolov. Dokud nebyl postaven objekt T-S 28 měl být pro střežení prostoru využit lehký objekt č. 55, který měl být obsazen 1-3 muži.

Nákres bojového patra (nadzemní)

Nákres poskytl Ladislav Čermák

Nákres týlového patra (podzemní)

Nákres poskytl Ladislav Čermák

Historie objektu:

Tento samostatný oboustranný dvoukřídlý pěchotní srub, 2. třídy odolnosti byl k výstavbě zadán spolu s dalšími objekty 26. dubna 1938 jako 4./VI. stavební podúsek ŽSV VI Trutnov. Prvním pracovním dnem na podúseku byl 16. květen 1938, lhůta k provedení stavby byla stanovena na 250 dnů. Betonáž tohoto objektu proběhla ve dnech od 25. do 30. července 1938. Kubatura betonu činila 557 m3. Hlavní výzbroj srubu by po jeho dokončení měla tvořit na obou stranách dvojčata těžkých kulometů (zbraň M). Na objektu měly být osazeny dva pancéřové zvony (pěchotní vpravo a dělostřelecký). Osádku by po dokončení objektu tvořilo 22 mužů.

Podúsek budovala bratislavská stavební firma Ing. Rudolf Frič. Celková zadávací částka za 9 objektů podúseku činila 11 033 842,95 Kč. Do září 1938 bylo vybetonováno pět objektů podúseku, další čtyři byly rozestavěny (výkopy).

Během okupace došlo na objektu T-S 28 k vytržení obou střílen hlavních zbraní. K dalším větším škodám na hrubě dokončené stavbě nedošlo. Od roku 2002 je objekt ve správě našeho KVH a v případě zájmu je možné jej navštívit.

Fotografie T-S 28 z roku 1939 - archiv Michal Souček

Lehký objekt nového typu F3/52/A-160 (řopík)

Popis objektu:

Nejmenším z objektů o který naše KVH pečuje, je objekt lehkého opevnění - takzvaný řopík F3/52/A-160. Tedy objekt číslo 52 budovaný v rámci úseku F3 - Žaltman. Typ A, rozevření střílen 160°.
Objekt se nachází na hranici úseku F2 - Bohdašín a již zmiňovaného F3 - Žaltman. Betonáž proběhla 17. srpna 1938. V roce 1398 byl pravděpodobně v levé střílně osazen těžkým kulometem systému Schwarzlosse. V pravé střílně nebyla osazena žádná lafeta, nouzově ji mohl bránit voják s puškou.

Nákres www.ropiky.net

Nově spravujeme tyto 4 další objekty:

Jedná se o: F2/230/A-140, F2/229/A-160, F2/228/A-120 a F3/51/A-180

Úsek F3 - Žaltman:
Stavbu prováděla od září 1937 Královehradecká stavební firma Františka Machače, která zde měla za úkol vybudovat 73 pevnůstek typu A a 6 typu D. Velitelem stavebního dozoru byl jmenován štkp. pěch. Mojžíš. Do ukončení prací v září 1938 se podařilo dokončit betonáž většiny (71) objektů, nedokončena zůstala část druhého sledu v oblasti od Kolčarky po Žaltman. Většina řopíků se dodnes dochovala bez poškození, v roce 1944 došlo k vyříznutí střílen tak, aby do nich mohly být umístěny standartní německé kulomety bez speciální pevnostní lafetace. V oblasti kolem Zlaté Olešnice se donedávna zachovaly i dřevěné střelecké stolky.

Úsek F2 - Bohdašín
Většina objektů v oblasti Odolova byla stavěna v rámci úseku F2 - Bohdašín. Stavbu prováděla od září 1937 firma Ing.Oty Hányše z Rychnova nad Kněžnou za částku 4 283 000,- Kč. Velitelem stavebního dozoru byl jmenován škpt. pěch. Frantíšek Lastovička. Celkem se podařilo dokončit 82 objektů. Poblíž Odolova se nacházejí dva poměrně vzácné objekty typu C. I zde došlo v roce 1944 k vyříznutí střílen. Dodnes se v okolí řopíků dochovaly dobře patrné stopy po zákopovém systému.

Viz Mapa Opevnění.czPodpořte nás

děkujeme za finančnípozdporu

Číslo našeho transparentního účtu je: 6621917003/5500

QR platba

Veškeré získané prostředky budou použity pro rekonstrukci objektů.GALERIE

Kontakt

KVH Brendy z.s.
Sídlo: Lhota 311,
549 41 Červený Kostelec
IČO: 266 57 147
Datová schránka: kteydfx
Číslo transparentního účtu: 6621917003/5500
Šrůtek David:+420 739 618 110
Souček Michal:+420 732 633 022
Žďárský Michal:+420 731 488 114
Kuta Břetislav:+420 776 116 544